Beth sydd ar gael?

Mae gan staff ymchwil aelod neilltuedig yn y tîm Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddi (GDH) Rose Cooze, sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff eich anghenion gyrfa a datblygiad proffesiynol eu diwallu. Mae'n holl gyrsiau hyfforddi wedi'u mapio yn erbyn Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae (RDF) i'ch helpu wrth gynllunio eich datblygiad personol. Dilynwch y ddolen "Datblygu a Hyfforddi" isod i weld sut mae'r cyrsiau a gynigir yn berthnasol i'r RDF. Mae Rose hefyd yn bwynt cyswllt am wybodaeth staff ymchwil, gan gynnig amrywiaeth o gefnogaeth un i un.