Croeso i Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe, yr ŵyl fwyaf o'i math yng Nghymru!

Rydym yn ôl gyda rhai gwesteion arbennig ac ystod eang o sioeau, sgyrsiau, gweithdai a theithiau – yn fyw mewn person ac ar-lein, mae rhywbeth at ddant pawb! Archebwch eich lle ac ymunwch â ni wrth inni fynd â'ch meddyliau ar daith o ddarganfod. Bydd ffrwydradau gan Brainiacs Live a’r Royal Institution yn ogystal â sesiynau chwerthinllyd ac ysgytiol, haciau a chwalu mythau gan Stefan Gates.

Byddwn hefyd yn darganfod byd o fio-ddefnyddiau ac yn archwilio sut brofiad fyddai cael cwpanau coffi wedi'u gwneud o goffi, cadeiriau wedi'u gwneud o fadarch, neu hyd yn oed i allu bwyta'ch potel ddŵr! Ymunwch â ni am y rhain a llawer, llawer mwy!

Dros 30 o ddigwyddiadau, mewn person ac arlein

Brainiac Detective Academy
Royal Institute
Weirdology
The Cloud Factory

Porwch ein map rhyngweithiol isod ac ymwelwch â'r gwahanol barthau i ddarganfod yr holl bethau cyffrous sydd ar gael!


Os hoffech rhagor o wybodaeth, ymwelwch â'n tudalen ‘Sut i Archebu’ sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer cofrestru ar gyfer pob digwyddiad