Swansea University Bay Gym. A man is using a rowing machine as a woman rides an exercise bike.

Gyda chyfleusterau chwaraeon ardderchog ar y ddau gampws, rydym yn eich helpu i gymryd eich iechyd a'ch ffitrwydd o ddifrif, beth bynnag fo'ch gallu.

Felly, os ydych byth yn gofyn i chi'ch hun 'Ble mae'r campfeydd agosaf?' – yr ateb fwy na thebyg yw 'yn agosach nag y byddwch yn ei feddwl!'

Parc Chwaraeon Bae Abertawe, sydd wrth ymyl Campws Parc Singleton, gyfleusterau hyfforddi ar gyfer pob lefel, gan gynnwys caeau chwaraeon awyr agored, trac rhedeg, canolfan athletau dan do, campfa, cyrtiau chwaraeon raced a phwll nofio 50m.

Mae gan Gampws y Bae gaeau chwaraeon awyr agored ar hyd y traeth a chyfleusterau dan do ar gyfer codi pwysau, hyfforddiant cardio a dosbarthiadau. Mae'r Neuadd Chwaraeon yn lle perffaith i roi cynnig ar fadminton, saethyddiaeth neu bêl-fasged. 

Gwersi Ffitrwydd

P'un a ydych yn fyfyriwr, yn aelod o staff neu'n aelod o'r gymuned leol, mae yna opsiynau aelodaeth ar gael sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r cyfleusterau ar adeg sy'n gyfleus i chi – amser cinio, ar ôl gwaith neu ar y penwythnos. Ar draws y ddau leoliad mae gennym o wersi ffitrwydd ac ymarfer corff gydol y dydd, gan gynnwys opsiynau i'r rheini sy'n codi'n gynnar, ffitrwydd amser cinio a gwersi i roi hwb i chi ar ôl gwaith.

Mae ein hystod o ddosbarthiadau ffitrwydd yn cynnwys Ioga, Ffitrwydd Pilates, Kettlescise a Spin. 

 

Yn gwybod beth yr ydych yn chwilio amdano? Archebwch ddosbarth ar-lein heddiw.

Beth rydym yn ei gynnig

Y gampfa yn ein pentref chwaraeon ryngwladol. Mae pobl yn rhedeg ar felin traed ac yn defnyddio offer y gampfa.

Rydym yn darparu amrywiaeth o raglenni llesiant gan gynnwys:

  • Tylino chwaraeon
  • Ffisiotherapi
  • Archwiliadau iechyd a phwysau iach

Cysylltwch â thîm derbynfa'r gampfa i gael rhagor o wybodaeth.

Y Campfeydd a'r Pwll

Nofiwr yn gwisgo het nofio binc yn deifio i mewn i Bwll Nofio Cenedlaethol Cymru yn Abertawe

Rydym yn cynnig campfeydd o'r safon uchaf ar y ddau gampws, gydag amrywiaeth eang o beiriannau codi pwysau a chardio i'ch helpu i hyfforddi.

Parc Chwaraeon Bae Abertawel yn cynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru (50m), sy'n gartref i un o ganolfannau perfformiad uchel Nofio Prydain. Mae'n addas ar gyfer sesiynau nofio hamddenol a chystadlaethau neu hyfforddiant lefel uchel.

Gallwch ddefnyddio'r campfeydd a'r pwll fel rhan o Becyn Chwaraeon a Mwy aelodaeth Chwaraeon Abertawe.