Chwaraeon Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe – Ymunwch â’n Cymuned Chwaraeon

Mae’r profiad chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe heb ei ail. Gyda thros 50 o glybiau chwaraeon i chi ddewis ohonynt, mae rhywbeth at ddant pawb yn Chwaraeon Abertawe.

P’un a ydych yn anelu at chwaraeon elît neu am gadw’n heini gyda ffrinidiau, mae unrhyw beth yn bosib yma yn Abertawe. Rydym yn cynnig rhaglen perfformiad uchel ragorol, cyfleoedd i gystadlu ar lefelau amrywiol, cyfleusterau unigryw ac uwchlaw popeth, gymuned chwaraeon gefnogol lle byddwch yn meithrin cyfeillgarwch a fydd yn para gydol oes.

Edrychwch isod ar amrywiaeth enfawr ein clybiau chwaraeon

Am fwynhau chwaraeon yn Abertawe heb gymryd rhan?

Gallwch wneud hynny hefyd! Rydym yn coresawu pawb i fod yn rhan o’n cymuned chwaraeon myfyrwyr. Mae ein gwylwyr yn rhan enfawr o’n profiad yn Abertawe ac rydym yn cynnig pob math o gyfleoedd gwirfoddoli a rhai eraill i fyfyrwyr gymryd rhan yn ein gwaith.

Darllenwch y tudalennau Chwaraeon  Myfyrwyr ar wefan My Uni Abertawe ar gyfer myfyrwyr presennol i gael blas ar brofiad chwaraeon myfyrwyr yn Abertawe.