Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Israddedig sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am ysgoloriaethau penodol. 

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo modd. Mae hefyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg. Mae ffenestr ymgeisio'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu hysgoloriaeth cymhelliant (yn benodol i fyfyrwyr sy'n astudio 40 credyd drwy'r Gymraeg) ar agor o'r 1af o Fawrth nes y 30ain o Fehefin. 暴力杀人 ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.