Ymholiadau

Os oes gennych ymholiad cyffredinol am anabledd hirdymor, anhawster dysgu penodol neu gyflwr meddygol hirdymor, gallwch e-bostio’r Gwasanaeth Anabledd yn disability@abertawe.ac.uk.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol am anawsterau iechyd meddwl neu gyflyrau’r sbectrwm awtistiaeth, gallwch e-bostio’r Gwasanaeth Lles yn wellbeing@abertawe.ac.uk.

Gallwch hefyd gysylltu â’n gweinyddwyr Lles ac Anabledd drwy ffonio 01792 295592. Mae ein llinell ffôn ar agor:

Dydd Llun 09:00 - 13:00  
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00  
Dydd Mercher 09:00 - 13:00 14:00 - 15:30
Dydd Iau 09:00 - 13:00  

 

Sylwer nad ydym ar agor ar wyliau banc.