Mae clirio 2021 nawr ar gau, ond gallwch dal ymgeisio i astudio gyda ni. Dyma rhestr o'n cyrsiau.

Pam Prifysgol Abertawe?

Golygfa o'r awyr o Gampws Singleton, yn dangos y parc a'r traeth

Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan alluogi'r rhai sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu gosod ar yrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog.

Mae ein ffigurau'n siarad drostynt eu hunain:

  • Rydym yn 12fed yn y DU am Foddhad Myfyrwyr*
  • Rydym yn y 25 Prifysgol orau'r DU ar gyfer rhagolygon gyrfa yn ôl y Guardian University League Tables 2021.
  • Cyflawnwyd y wobr uchaf (Aur) am ragoriaeth addysgu ym mhrifysgolion y DU, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.
  • Dyfarnwyd gwobr arian inni am Amrywiaeth a Chynhwysiant yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2021.

Peidiwch â chymryd ein gair amdano, cymerwch gip ar pam mae Rinal, myfyriwr Osteopathi blwyddyn olaf, yn meddwl bod ‘Abertawe yn lle gwych i astudio’, yn ei Chanllaw i Abertawe.

*Yn seiliedig ar restr o 131 o sefydliadau sy'n ymddangos yn The Times Good University Guide.

 

Cwestiynau Cyffredin