Er mwyn cefnogi busnes a diwydiant

Cafodd Prifysgol Abertawe ei sefydlu ar sail egwyddorion arloesi a chydweithredu. Drwy gydweithio â ni, gall eich sefydliad gael mynediad at ymchwil sy’n arwain y byd sydd ag arbenigedd mewn datblygu, graddedigion a myfyrwyr talentog, hyfforddiant proffesiynol a datblygu sgiliau, cyfleusterau ac adnoddau o’r radd flaenaf a nifer o gyfleoedd masnachol eraill.

Oherwydd yr ansicrwydd a’r amhariad parhaus yn dilyn dechreuad Covid-19, mae ein tîm ymgysylltu â busnesau wedi symud i weithio o bell yn llawn. Erys y tîm ar gael i ateb eich ymholiadau a thrafod sut gallwn gydweithio â’ch sefydliad yn ystod yr amser ansicr hwn.

Er bod digwyddiadau ffisegol wedi’u gohirio, mae ein rhwydwaith busnes LINC Prifysgol Abertawe yn gweithredu mewn rhith-swyddogaeth. Gallwch gysylltu â ni a chyda sefydliadau ar draws ein rhanbarth yn ein grŵp LinkedIn lle byddwn yn rhannu manylion am ein gweminarau sydd ar ddod ynghyd â’r ddiweddaraf am gyllid ar gyfer COVID-19 a’r gefnogaeth sydd ar gael i sefydliadau yng Nghymru.

500 o bartneriaethau ymchwil busnes
Cydweithrediadau â sefydliadau mewn 53 o wledydd yn-fyd-eang
50+ o brosiectau a ariennir gan Ewrop gwerth mwy na £130 miliwn (ers hynny 2014)

Ymaelodwch â LINC: Prifysgol Abertawe

Mae LINC: Prifysgol Abertawe, yn rhwydwaith cydweithrediadol a fydd yn galluogi sefydliadau sector preifat, sector cyhoeddus a thrydydd sector i gysylltu ag eraill a chael mynediad i adnoddau ac arbenigedd i gefnogi twf sefydliadol.

Cofrestrwch heddiw

Digwyddiadau Busnes

4000+ o fusnesau wediu cynnwys
4000+ o fusnesau wedi'u cynnwys
1300+ o gynrychiolwyr wedi cwblhau hyfforddiant arweinyddiaeth

Busnes Newyddion a Nodweddion

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Tabl gyda chylchlythyr Prifysgol Abertawe arno

Cewch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau busnes, digwyddiadau a chyfleoedd diweddaraf gan Brifysgol Abertawe trwy ein cylchlythyr chwarterol.
Cofrestrwch nawr