Os ydych yn dilyn sianeli cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol, byddwch yn barod i weld ein tîm newydd o Lysgenhadon Digidol myfyrwyr yn ymddangos ar eich sgriniau!

Mae'r tîm yn gyfrifol am greu tomen o gynnwys cyffrous i fyfyrwyr trwy fideo, 画草图的人. Dysgwch fwy am fywyd ym Mhrifysgol Abertawe trwy lygaid ein myfyrwyr…

韦恩Damoo

韦恩Damoo

嗨! Fy enw I yw Wayne ac rwyf yn y drydedd flwyddyn yn astudio Mathemateg. Rwyf wrth fy modd â chwaraeon, bwyd a ‘positive vibes’! Rwy’n mwynhau bywyd yn Abertawe yn fawr, yn ogystalâ怒吼cyfryngau, a drwy gyfuno’r ddau rwy’n gobeithio dod a chynnwys gwych llawn gwybodaeth defnyddiol ac egni cadarnhaol. 时辰未到!

 

米卡拉Price

米卡拉Price

Haia! Mikaela ydw i, myfyrywr cyfrifadureg sydd hefyd yn rhedeg sianel YouTube. Rwy’n angerddol am greu a golygu cynnwys sy’n canolbwyntio ar vlogio, bod yn LHDT a bywyd prifysgol. Rwy’n gyffroes iawn yn fod yn lysgennad digidol ac ni allaf aros I wneud y gorau o’r cyfle hwn!

Mitchelle Wairimu

Mitchelle Wairimu

赫, fy enw I yw Mitchelle Wairimu, rwy’n astudio Peirianneg Gemegol ac yn dod o Kenya. Rwyf wrth fy modd â phopeth sy’n ymwneud â ffotograffiaeth a fideorgaffeg, ceir a theithio. Rwy’n mwybhau rhannu fy mhrofiadau gydag eraill ac rwy’n gobeithio ysbrydoli rhywun yn rhywle i ddod yn fersiynau gwell o’i hunain.

 

贝卡夏娃

贝卡夏娃

赫! 你明白我的意思吗. Pan nad ydw i’n ffilmio fideos ar gyfer fy sianel YouTube (PlanetBecka), rydw i hanner ffordd i fyny wyneb craig neu’n dal ton ar draethau’r Gwŷr. Mae fe mhrofiad fel ffotograffydd ynghyd â fy angerdd am fyw bywyd myfyriwr i’r eithaf, wedi fy mharatoi’n dda ar gyfer y rôl unigryw hon. Bydd y cyfle hefyd yn fy ngalluogi i gyfleu fy egni a fy nghariad at yr hyn sydd gan y Brifysgol i’w gynnig i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

 

欧拉Pietrzykowska

欧拉Pietrzykowska

Ola ydw i, myfyriwr Economeg ym Mhrifysgol Abertawe. Man gen i ddiddordeb mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol. Rwyf wrth fy modd yn siarad â phobl ar Instagram am fy anturiaethau fel myfyriwr rhyngwladol a hefyd yn ymddiddori mewn ffotograffiaeth. Rwy’n mwynhau tynnu lluniau o fwydydd fegan, natur a phobl.

霍华德戚

霍华德戚

赫, fy enw i yw Hongyu (Howard). Rwy’n fyfyriwr Ôl-radd yn astudio Cyfathrebu, Ymarfer Cyfryngau Creadigol a Chysylltiadau Cyhoeddus. Rwy’n angerddol am bopeth yn ymwneud â bwyd, cyfryngau cymdeithasol. 我的季票可是一周一次! Os welwch chi fi ar gampws, dewch i ddweud helo!

克莱尔McGregor

克莱尔McGregor

嗨! Claire ydw i, myfyriwr meddygaeth mynediad graddedig ac rwy'n ymddiddori mewn pob math o chwaraeon. Gan fy mod yn fyfyriwr meddygol, rwy'n mwynhau cadw'n heini a defnyddio'r cyfleusterau sydd gan Abertawe i'w gynnig i gadw'n heini yn yr awyr agored. Rwyf wrth fy modd bod cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu i bobl gael eu hysbrydoli, cymell ei gilydd ac i ddarganfod pethau newydd!

阿尔法Evans

阿尔法Evans

Shwmae! Alpha ydw i ac rwy’n astudio’r Gymraeg. Edrychaf ymlaen at rannu gwybodaeth am fywyd myfyriwr a’r darpariaethau cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe gydag eraill wrth fod yn llysgennad digidol.

Lanvell Blake

Lanvell Blake

华哥Gwaan? 这是一个赛尔?). Lanvell Blake ydw i, Myfyriwr MSc. Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd. Cefais fy ngeni a’n magu yn Jamaica. Rwyf hefyd yn grëwr cyd-destun ac yn guradur cynnwys.

Oes gennych chi ddiddordeb yn niwylliant y Caribî - dawns, bwyd, cerddoriaeth, partïon? Bydd fy nghynnwys Llysgennad Digidol yn rhoi blas i chi o'r Caribî, wedi'i weini ag agweddau o fywyd yn Abertawe.