Hoffech chi gadw mewn cysylltiad â Phrifysgol Abertawe? Llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n anfon yr wybodaeth ddiweddaraf o Brifysgol Abertawe atoch chi. 

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad, bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i greu cofnod o fewn ein system ymholiadau. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol.